Politica de privacitat

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, BODEGAS PINORD SA informa de que és titular de los websites WWW.PINORD.ES, WWW.PINORD.CAT WWW.PINORD.COM . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, BODEGAS PINORD SA informa de les següents dades: BODEGAS PINORD SA, con CIF A08563108, i domicili social a BODEGAS PINORD SA; C/ DR PASTEUR, 6, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES inscrita en el Registre Mercantil en el tom 3906, foli 120, full 41151, inscripció 1a. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és visites@penedes.com, visitas@penedes.com, visites@priorat.com, visitas@priorat.com, comunicacio@pinord.com, comunicacion@pinord.com, contact@pinord.com y clubpinord@pinord.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites las websites de BODEGAS PINORD SA confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines BODEGAS PINORD SA, totes les condicions d’ús aqúı establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web BODEGAS PINORD SA proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de las websites. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per BODEGAS PINORD SA per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per BODEGAS PINORD SA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites las websites.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

BODEGAS PINORD SA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en seves websitesi declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BODEGAS PINORD SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seves websites, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, BODEGAS PINORD SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

BODEGAS PINORD SA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de sus websites. Tant en el que fa referència als continguts les websites, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seves websites, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

BODEGAS PINORD SA es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, BODEGAS PINORD SA informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites BODEGAS PINORD SA no serè preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, BODEGAS PINORD SA informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat BODEGAS PINORD SA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, BODEGAS PINORD SA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: BODEGAS PINORD SA; C/ DR PASTEUR, 6, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDES. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a BODEGAS PINORD SA Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés BODEGAS PINORD SA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

BODEGAS PINORD SA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i BODEGAS PINORD SA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i BODEGAS PINORD SA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de VILAFRANCA DEL PENEDES.

 

Registra't al Club Pinord

Pista: la vostra contrasenya és recomanable que sia almenys de 7 caràcters. Per a fer-la més robusta, feu servir lletres majúscules i minúscules, nombres i signes com ara ! " ? $ % ^ & ).

Indicador de robustesa
close

Identifica't al Club Pinord

Registra't | Heu perdut la contrasenya?

close