Vaquos

D.O. Rueda

La zona

El territori de la D. O. Rueda es situa en el centre de la depressió del riu Duero, en un altiplà de suaus relleus i vessants sotmeses als vents atlàntics. Es troba a una considerable altitud amb una lleugera inclinació de sud a nord.

Àmplies terrasses aluvials en els marges del Duero i els seus afluents Trabancos, Zapardiel i Adaja, conformen la geologia de la zona, que presenta majoritàriament terres marrons pobres en matèria orgànica, pedregoses i permeables, cosa que facilita la seva ventilació i drenatge, amb afloraments calcàries.

Tant el sòl com el clima són dos condicionants fonamentals en aquesta zona per al desenvolupament de la vinya.

 

Registra't al Club Pinord

Pista: la vostra contrasenya és recomanable que sia almenys de 7 caràcters. Per a fer-la més robusta, feu servir lletres majúscules i minúscules, nombres i signes com ara ! " ? $ % ^ & ).

Indicador de robustesa
close

Identifica't al Club Pinord

Registra't | Heu perdut la contrasenya?

close